Bíró László püspök atya

Született:Szekszárd, 1950. október 31.
Pappá szentelték:Szekszárd, 1974. június 23.
Püspökké szentelték:   Kecskemét, 1994. május 21.
Jelmondata:TECUM PRO TE  (Veled, Érted)

MKPK Családügyi Bizottság elnöki kinevezés:1994
MKPK Hitoktatási Bizottság elnöki kinevezés:   2003
Tábori püspöki kinevezés:   2009


Hitét gyakorló római katolikus családban születtem 1950. október 31-én Szekszárdon. A papi hivatásra diákkorom óta készültem. Középiskoláimat a győri Bencés Gimnáziumban végeztem el, ahol 1969-ben érettségiztem. A középiskola befejezése után teológiai tanulmányaimat szintén Győrben, a Hittudományi Főiskolán folytattam. 1974-ben szenteltek pappá. A családpasztorációban kezdettől fogva részt vettem, kiemelkedő állomáshelyem Pécs, ahol többek között Cserháti József megyéspüspök úr titkára voltam. 1994-ben szenteltek püspökké és Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye segédpüspöke lettem. Ugyancsak 1994-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából családreferens püspök is lettem. Ezen megbízatásom teljesítése során mind határon belül, mind határon túl előadásokat tartok, lelkigyakorlatokat-, családreferens képzéseket vezetek. Kiemelkedő feladatom a keresztény családok építése. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2003. június 3-5-i nyári rendes ülésén az a megtiszteltetés ért, hogy a nyugállományba vonuló Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök úr helyett a MKPK Hitoktatási Bizottság elnöki tisztségével bíztak meg. 1995 óta vagyok a Központi Papnevelő Intézet rektora.

Bíró László
Kalocsa-Kecskeméti segédpüspök
tábori püspök
MKPK Hitoktatási Bizottság elnöke